Prima pagina

ARGUMENT  LECȚII  DE FIZICĂ ÎN ERA DIGITALĂ INTRODUCERE Progresele rapide, înregistrate în toate domeniile vieții sociale, au obligat cercetarea pedagogică la elaborarea unor strategii educaționale noi și a unor sinteze periodice care să ofere practicii educaționale noi tehnologii, din ce în ce mai eficiente. Noile tehnologii educaționale aproape că ne-au luat…

Continue reading

NOȚIUNI DE TEORIA RELATIVITĂȚII RESTRÂNSE

  NOTAȚIUNI DE TEORIA RELATIVITĂȚII RESRÂNSE La sfârșitul secolului al XIX-lea, teoria lui Maxwell asupra câmpului electromagnetic era confruntată cu problema explicării fenomenelor electromagnetice în medii în mișcare. Se știe că legile mecanicii, cât și ale legile câmpului electromagnetic sunt formulate în sisteme de referință inerțiale. De asemenea, legile mecanicii clasice, sunt…

Continue reading