Categorii
Cum rezolvam o problema de fizica? Pentru elevi

Tehnica rezolvării problemelor de fizică.

                  Tehnica rezolvării problemelor de fizică.                                      Rezolvarea problemelor de fizică este o activitate simplă, dacă respectăm niște reguli:

A. Teoria, formulele, trebuie cunoscute bine. Pentru început se poate folosi o foaie cu formulele folosite într-un anumit capitol, sau caietul cu notițe. O astfel de foaie v-am pus și eu la dispoziție, la adresa:  SINTEZE DE BAC.

B. Aparatul matematic simplu (noțiuni elementare de algebră, de geometrie și trigonometrie) trebuie foarte bine stăpânit. Noțiunile de matematică studiate până în clasa a VIII-a sunt suficiente pentru a rezolva problemele   de fizică din programa de liceu                                                                                    Dacă îndepliniți condițiile A. și B. puteți trece la rezolvarea problemelor de fizică. Această activitate presupune parcurgerea, cu strictețe, unor pași.

Categorii
Clasa a IX-a Legi de conservare Manuale de Fizica

Fenomene mecanice. LEGI DE CONSERVARE.

         LEGI DE CONSERVARE                                                                                         Sistemul fizic este un corp macroscopic sau un ansamblu de corpuri  macroscopice. Corpurile care alcătuiesc sistemul se numesc elemente ale sistemului Tot ceea ce nu aparține sistemului se numește mediu exterior.            Corpurile, care alcătuiesc sistemul, interacționează atât între ele cât și cu cele din mediul exterior.  Aceste interacțiuni au ca efect modificarea stării sistemului, sau altfel spus: în sistem apar o serie de procese.                                                                Forțele care se manifestă între elementele sistemului se numesc forțe interne.    Forțele care se manifestă între corpurile din sistem și cele din mediul exterior se numesc forțe externe, sau forțe exterioare sistemului.                                                                          Un sistem este izolat (sau închis) dacă asupra lui nu acționează forțe externe.  Un sistem este neizolat (sau deschis) dacă asupra lui acționează forțe externe.   Dacă forțele externe ce acționează asupra sistemului sunt foarte mici, neglijabile, în comparație cu forțele interne, sistemul poate fi considerat izolat. Exemplu de sisteme izolate: sistemul corp-resort, sau sistemul corp-Pământ, pentru care forța de frecare este considerată neglijabilă.                                                                                                                         În orice sistem, în care se desfășoară procese fizice, se produce variația mărimilor fizice caracteristice. Aceste variații nu sunt independente, deoarece mărimile fizice ce caracterizează sistemul sunt legate prin legi fizice.                                                                                                                      Legile de conservare sunt legi fizice potrivit cărora, valorile unor mărimi fizice, caracteristice sistemelor izolate, rămân neschimbate pe parcursul desfășurării oricărui proces.                                                                                   Stabilirea legilor de conservare are o importanță fundamentală pentru fizică, deoarece permit evaluarea sistemelor izolate, în condițiile în care utilizarea metodelor cinematice sau dinamice este foarte complicată sau chiar imposibilă.

Categorii
Pentru elevi

FILME DOCUMENTARE

Filmedocumentare.com, un site cu peste 1000 de filme documentare subtitrate în limba română.

Mai jos aveți doar o scurtă selecție a unor filme documentare, ordonate pe categorii, precum și o serie de legături către site-uri care promovează știința.

Scientia.ro, un alt site excelent, cu filme documentare excelente!                                 

Aici este concentrată multă informație, un adevărat izvor de cunoaștere.     

Haideți să mai aruncăm o privire și în beneficiul spiritului. 

Categorii
Bacalaureatul Raspunsuri electricitate Raspunsuri subiecte - BAC

RĂSPUNSURILE SUBIECTELOR DE ELECTRICITATE

Aveți aici o listă cu răspunsurile subiectelor de ELECTRICITATE, date la BAC – 2009. Sunt 100 de răspunsuri în format PDF și sunt ordonate conform subpunctele subiectelor respective, după cum urmează: si – răspunsuri la subiectul1, sii – răspunsuri la subiectul 2, siii – răspunsuri la subiectul3.

 

Categorii
Bacalaureatul Raspunsuri subiecte - BAC Raspunsuri termodinamica

RĂSPUNSURILE SUBIECTELOR DE TERMODINAMICĂ

Aveți aici o listă cu răspunsurile subiectelor de TERMODINAMICĂ, date la BAC – 2009. Sunt 100 de răspunsuri în format PDF și sunt ordonate pe subpunctele subiectelor respective,  după cum  urmează: si – răspuns  la  subiectul 1, sii – răspuns  la subiectul 2, siii – răspuns la subiectul 3.