CALENDAR ȘCOLAR 2018-2019

                                                                   CALENDAR ȘCOLAR 2018-2019

Calendarul pentru anul școlar 2018-2019, pentru liceele tehnologice și școlile profesionale. Săptămânile de școală (săpt. carte+săpt. instr. practică) sunt reglementate de planurile cadru, conform legilor în vigoare.  Calendarul este folositor elevilor și profesorilor din învățământul liceal tehnologic, dar este folositor, în egală măsură, și părinților care au copiii elevi în învățământul tehnologic.