Energia universală

ENERGIA UNIVERSALĂ
chakra În această carte veți putea găsi răspunsuri detaliate și sistematizate la întrebări, precum: „Ce este Energia Universală?”, „Ce sunt chakrele ?”, „Cum lucrează tratamentul cu Energie Universală ?”, „Care este principala cauză a tuturor bolilor ?”, „Care este Adevărul fundamental despre corpul uman și despre existența universală?”, „Cum putem vindeca sau preveni bolile ?” și multe altele. La sfârșitul cărții veți găsi și o secțiune intitulată Bazele spiritualității, unde veți citi (în concordanță cu credința autorului), una dintre cele mai sistematizate cercetări, realizate vreodată în spiritualitate.

Aproape toate subiectele acestei cărți sunt urmate de un comentariu științific, în care sunt prezentate cele mai recente descopeririși realizări ale științei, într-un mod care susține, confirmă sau dovedește temeinicia subiectului ce urmează. Veți observa că filozofia principală a textului a fost dezvoltată mână în mână cu știința. În momentul în care filozofia subiectului străbate curentul științific al învățăturii, sunt prezentate interpretări posibil științifice, în speranța că în viitor ele vor fi dovedite de oamenii de știință. Toate cercetările științifice sunt prezentate astfel încât și un cititor obișnuit, nu cu prea multe cunoștințe științifice, să fie în stare să le înțeleagă.

Pentru a da o mai largă perspectivă subiectelor abordate, această carte a fost scrisă în mod interdisciplinar. Veți găsi multe domenii științifice sau metaștiințifice încorporate: medicina tradițională, medicina alternativă, neuroștiința, anatomia, fiziologia, psihologia, filozofiile orientale, fizica cuantică și astrofizica. Autorul consideră că aceste domenii necesită a fi luate în seamă în mod colectiv, pentru a descrie subiectele esențiale conținute de această carte. Concepte precum „Energia Universală sau „Adevărul despre existența noastră” nu pot fi limitate doar la unul sau două domenii științifice, fără a se face astfel o nedreptate. Intenția autorului este de a elucida faptul că Adevărul infinit este prin natura lui vast și nemărginit și în acest context, scrierea cărții de față a constituit pentru sine, mai mult decât o provocare.

În textul ce urmează, veți găsi prezente multe repetiții, de fiecare dată în forma lor cea mai nouă. Autorul speră totuși ca acestea să nu fie plictisitoare. Astfel de repetiții sunt necesare pentru a prezenta și întări noile concepte ce ne sunt încă așa de străine, și la un moment sunt chiar contrarii gândirii noastre tradiționale și căii noastre vechi și limitate de înțelegere a Adevărului.

Cartea este plină de realități senzaționale și de informații noi, ce sporesc înțelepciunea, bucuria și încântarea spirituală. Veți învăța că trupul nostru fizic nu reprezintă nimic, este doar un câmp energetic, ce vibrează individualizat, strâns și constant cu Câmpul Universal, înconjurător. Veți descoperi că acest Câmp Universal înconjurător hrănește continuu cu Energie Universală corpurile noastre, în timpul tratamentului cu Energie Universală. Veți vedea că Energia Universală este energia esențială în Univers, de natură subtilă, de cele mai multe ori invizibilă, din care sunt formate toate celelalte energii. Veți înțelege că toată materia din jurul nostru nu reprezintă nimic, sunt numai diferite vibrații ale unicului Câmp Universal și orice separare este o iluzie. Veți afla că totul în Univers este splendid conectat și faptul că Tu cel adevărat nu ești corpul, ci Sursa din care totul se manifestă. Vă vor surprinde cu siguranță aceste detalii, alături de descoperirea multor noi nivele ale realității. Dorința autorului este ca cititorul să beneficieze de această carte din punct de vedere fizic, mintal și spiritual.