NEVOIA DE ENERGIE

                                                     NEVOIA DE ENERGIE

     Sub aspect istoric conceptul de energie a fost introdus în studiul fizicii în secolul al XVIII-lea. Termenul de energie pentru forța vie a fost introdus în 1807, de Thomas Young și a suferit o serie de modificări până la începutul sec. al XX-lea când Albert Einstein  a arătat că între conceptul de masă și cel de energie exista relația E=m c^{2}, cunoscută sub numele de relația lui Einstein sau relația relativistă dintre masă și energie ( c^{2} este o constantă, numită pătratul vitezei luminii).
             Noțiunea de energie a pătruns și în tehnică, unde bilanțul energetic al unei mașini este apreciat după gradul în care energia care îi este comunicată este transformată în forma de energie dorită.
             Din punct de vedere etimologic cuvântul energie provine de la cuvântul grec energo- ενεργω care înseamnă a lucra, a exercita o acțiune.
             Pentru omul obișnuit, energia are un sens aparte. Astfel, în urmă cu mii de ani energia însemna alimente sau foc, pentru că acestea le ofereau oamenilor condițiile desfășurării unor serii de activități necesare traiului zilnic..
            În antichitate energia era oferită de sclavi sau animale de povară.
            În perioada medievală, necesitățile oamenilor au evoluat considerabil și în consecință și nevoia de energie. Acum aceasta era asociată cu căderile de apă , forța vântului, focul sau animalele de tracțiune.
            Perioada capitalistă a produs, printre altele, și o revoluție în  tehnologia surselor de energie. De acum energia înseamnă  cărbune, cocs, abur, oțel, căi ferate, fabrici, mijloace de transport, și nu în ultimul rând energia nucleară.
            Conștienți de faptul că existența lor este determinată de existența surselor de energie și de faptul ca aceste surse sunt limitate în timp, oamenii au început să se gândească tot mai mult la descoperirea de noi surse de energie inclusiv la introducerea în circuit a unor surse de energie numite neconvenționale (așa cum vom vedea în continuare).