NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ

  1. I discovered your page and noticed you could have a lot more hits. I have found that the key to…

  2. We have made the decision to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for just a…

NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ 

  • Fizica – (din greacă – physikos = natural,  sau  physis = natură)  este știința  care  studiază  legile generale ale naturii.

  • Scopul fizicii  este  acela  de  a  descoperi  și  aplica  legile care  guvernează  interacțiunile dintre corpurile materiale sau dintre corpurile materiale și diferite câmpuri de forțe.
  • Misiunea fizicii este  stabilirea legilor generale  care  pot explica modul în  care se  desfășoară fenomenele fizice observate în natură.

Metodele științifice de studiu în fizică sunt:

  1. Observația – este un procedeu al cunoașterii științifice care constă în contemplarea metodică și

intenționată a unui obiect sau a unui proces.

  1. Rațiunea – reprezintă facultatea  omului de a cunoaște, de a gândi logic, de a înțelege sensul și

legătura fenomenelor.

  1. Experimentul – este un procedeu de cercetare în știință, care constă în provocarea  intenționată a unor fenomene în condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează, de regulă în baza unor ipoteze și modele prealabile, (din latină, experimentum – încercare).

Observația, rațiunea și experiența formează metoda științifica de studiere a naturii, cu scopul de a înțelege fenomenele  ce se desfășoară  în universul  cunoscut de om  până în prezent.