Categorii
Clasa a IX-a Manuale de Fizica Notiuni introductive in fizica

NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ

  1. We have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for just a few days!…

  2. I discovered your page and noticed you could have a lot more hits. I have found that the key to…

NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ 

  • Fizica – (din greacă – physikos = natural,  sau  physis = natură)  este știința  care  studiază  legile generale ale naturii.

  • Scopul fizicii  este  acela  de  a  descoperi  și  aplica  legile care  guvernează  interacțiunile dintre corpurile materiale sau dintre corpurile materiale și diferite câmpuri de forțe.
  • Misiunea fizicii este  stabilirea legilor generale  care  pot explica modul în  care se  desfășoară fenomenele fizice observate în natură.

Metodele științifice de studiu în fizică sunt:

  1. Observația – este un procedeu al cunoașterii științifice care constă în contemplarea metodică și

intenționată a unui obiect sau a unui proces.

  1. Rațiunea – reprezintă facultatea  omului de a cunoaște, de a gândi logic, de a înțelege sensul și

legătura fenomenelor.

  1. Experimentul – este un procedeu de cercetare în știință, care constă în provocarea  intenționată a unor fenomene în condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează, de regulă în baza unor ipoteze și modele prealabile, (din latină, experimentum – încercare).

Observația, rațiunea și experiența formează metoda științifica de studiere a naturii, cu scopul de a înțelege fenomenele  ce se desfășoară  în universul  cunoscut de om  până în prezent.