Categorii
Clasa a IX-a Lucrul mecanic si energia Manuale de Fizica

Fenomene mecanice. LUCRUL MECANIC. PUTEREA. ENERGIA.

 Orice activitate desfășurată de om, animal sau mașină se numește lucru.

  Atunci când, în urma unei activități, corpul suferă o deplasare, sub acțiunea unei forțe, spunem că s-a efectuat lucru mecanic.

– Un corp ale cărui deplasări în spațiu sunt limitate de alte corpuri, de care este legat, sau cu care este în contact, se numește corp supus la legături.

 – Un corp care nu este legat de alte corpuri și care se poate mișca în orice direcție în spațiu se numește corp liber.

  Unitatea de măsură pentru lucrul mecanic este numită Joule.

  1 Joule este lucrul mecanic efectuat de o forță cu intensitatea de 1 Newton al cărei punct de aplicație se deplasează pe distanța de 1 metru.

Categorii
Clasa a IX-a Manuale de Fizica Statica

Fenomene mecanice. STATICA

  La proproiectarea mașinilor, construcții și a diferitelor instalații tehnologice , proiectantul trebuie să aleagă materialele și să dimensioneze fiecare element  astfel încât acesta să reziste în deplină siguranță acțiunii forțelor exterioare care i se transmit.
Acesta este rolul staticii, că parte a mecanicii!

Statica este capitolul mecanicii care studiază sistemele de forțe pentru stabilirea condițiilor de echilibru mecanic ale unui corp aflat în stare de repaus sau de mișcare.

Categorii
Clasa a IX-a Dinamica Manuale de Fizica

Fenomene mecanice. DINAMICA

DINAMICA.  La început a fost mecanica! Max von Laue, “Istoria fizicii”

  “Mecanica este știința mișcării ; menirea ei este de a descrie complet și în modul cel mai simplu mișcările ce se produc în natură”. (Robert Kirchhoff, “Prelegeri de mecanică”)

Fenomenele din natură, care se desfășoară spontan, fără intervenția omului, au constituit din cele mai vechi timpuri obiect de observație și – ulterior – obiect  de studiu sistematic, în condiții de laborator.

Dinamica este capitolul mecanicii care se studiază mișcarea corpurilor materiale (punctelor materiale) prin prisma cauzelor fizice care produc sau schimbă mișcarea acestora. În dinamică se stabilesc legile mișcării corpurilor pe baza interacțiunilor dintre ele.

 

Categorii
Clasa a IX-a Manuale de Fizica Notiuni de calcul vectorial

NOȚIUNI DE CALCUL VECTORIAL

Vectori. Una dintre cele mai importante noțiuni geometrice create în mod special pentru a modela situații din lumea fizică este cea de vector liber. Observații simple arată că există mărimi fizice care sunt complet caracterizate de măsura lor (un număr real). De exemplu, temperatura unui corp, lungimea unei bare, suprafață unei foi de tablă, rezistența unui conductor, etc. Pe de altă parte, există mărimi fizice pentru a căror caracterizare completă sunt necesare și alte elemente. Astfel, pentru a descrie forța cu care locomotiva acționează asupra unei garnituri de vagoane, trebuie să precizăm intensitatea ei (un număr real), dar și direcția și sensul ei de acțiune. Asemănător trebuie să procedăm pentru descrierea vitezei și accelerației unui corp în mișcare. Așadar, există mărimi fizice care necesită și alte atribute decât măsura lor și anume direcție și sens. Asemenea mărimi se numesc mărimi vectoriale, iar cele caracterizate complet de un număr se numesc mărimi scalare. Modelul geometric potrivit pentru mărimile vectoriale este dat de vectorii liberi. Ideea de direcție este modelată de o familie (fascicol) de drepte paralele între ele în sensul că putem accepta intuitiv că două sau mai multe corpuri mișcându-se pe drepte paralele au aceeași direcție de deplasare. Pe o dreaptă dată un mobil se poate deplasa în două sensuri: de la stânga spre dreapta observatorului sau invers. Este natural să spunem că două mobile se mișcă în același sens numai dacă se deplasează pe aceeași dreaptă sau pe drepte paralele, simultan de la stânga spre dreapta observatorului sau invers. Numărul asociat unei mărimi vectoriale poate fi reprezentat prin lungimea unui segment. Cele spuse până acum sunt câteva dintre numeroasele situații practice și considerații teoretice care au condus la noțiunea de vector liber.

Categorii
Clasa a IX-a Manuale de Fizica Notiuni introductive in fizica

NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ

  1. We have decided to open our POWERFUL and PRIVATE website traffic system to the public for just a few days!…

  2. I discovered your page and noticed you could have a lot more hits. I have found that the key to…

NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN FIZICĂ 

  • Fizica – (din greacă – physikos = natural,  sau  physis = natură)  este știința  care  studiază  legile generale ale naturii.

  • Scopul fizicii  este  acela  de  a  descoperi  și  aplica  legile care  guvernează  interacțiunile dintre corpurile materiale sau dintre corpurile materiale și diferite câmpuri de forțe.
  • Misiunea fizicii este  stabilirea legilor generale  care  pot explica modul în  care se  desfășoară fenomenele fizice observate în natură.

Metodele științifice de studiu în fizică sunt:

  1. Observația – este un procedeu al cunoașterii științifice care constă în contemplarea metodică și

intenționată a unui obiect sau a unui proces.

  1. Rațiunea – reprezintă facultatea  omului de a cunoaște, de a gândi logic, de a înțelege sensul și

legătura fenomenelor.

  1. Experimentul – este un procedeu de cercetare în știință, care constă în provocarea  intenționată a unor fenomene în condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează, de regulă în baza unor ipoteze și modele prealabile, (din latină, experimentum – încercare).

Observația, rațiunea și experiența formează metoda științifica de studiere a naturii, cu scopul de a înțelege fenomenele  ce se desfășoară  în universul  cunoscut de om  până în prezent.