Categorii
Clasa a X-a Curentul electric stationar Manuale de Fizica

FENOMENE ELECTRICE. Curentul electric staționar.

                                            CURENTUL ELECTRIC STAȚIONAR                         Curentul electric reprezintă o mișcare ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi, sub acțiunea unui câmp electric.                                                                                              Purtătorii de sarcină electrică liberi sunt:                                1. electronii, în cazul conductorilor metalici;                            2. electronii și golurile, în cazul semiconductorilor;                    3. ionii pozitivi și negativi în cazul electroliților.                        Mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi, într-un conductor, sub acțiunea unui câmp electric nu este o simplă mișcare rectilinie, pe direcția câmpului. Această mișcare este mult mai complexă deoarece purtătorii de sarcină liberi sunt antrenați de agitația termică, a cărei intensitate depinde de temperatură. De asemenea purtătorii de sarcină vor suferii ciocniri elastice, absolut întâmplătoare, atât între ei, cât și cu purtătorii imobili de sarcină, ionii rețelei cristaline, suferind accelerări, frânări și devieri de la traiectoria imprimată de câmpul electric.                                                                               Numărul electronilor liberi este foarte mare, iar prin comportarea lor, în absența unui câmp electric, se aseamănă cu moleculele unui gaz. Din acest motiv ansamblul de electroni reprezintă, din punct de vedere matematic, un ansamblu statistic și este numit gaz electronic.                                                                                                                                    Așa cum știm, mărimile fizice care caracterizează ansamblurile statistice sunt mărimi statistice și sunt guvernate de legi statistice. Din acest motiv nu vom mai putea vorbi despre viteza unui anumit electron, ci despre viteza medie a  mișcării ordonate a tuturor purtătorilor de sarcină din conductor.  Această viteză medie  se numește viteză de drift, sau viteză de antrenare, notată vd.                                                                                   Viteza de drift are o valoare foarte mică. De exemplu: pentru un curent I = 10A, printr-un conductor de cupru cu secțiunea S = 10mm2 viteza de drift este vd = 0,06mm/s. Totuși, curentul electric se transmite cu viteză foarte mare, viteza luminii, deoarece prin conductor se propagă câmpul electric.                                                                                                                  Din acest motiv, conductorii se mai numesc și ghiduri de câmp electric.                            Mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi, sub acțiunea unui câmp electric este caracterizată de o mărime fizică scalară numită intensitatea curentului electric, notată I.